Realizacje

Realizacje

REFERENCJE

W trakcie swojej kilkunastoletniej działalności zainstalowaliśmy kilkaset trójfazowych systemów zasilania gwarantowanego.

Wśród naszych klientów znajdują się m.in.:

 • zakłady energetyczne
 • elektrociepłownie
 • elektrownie
 • zakłady przemysłowe
 • rafinerie
 • banki
 • porty lotnicze
 • hipermarkety
 • szpitale
 • firmy telekomunikacyjne
 • ubezpieczeniowe
 • urzędy celne
 • policja
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • rozgłośnie radiowe i telewizyjne

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych referencji prosimy o kontakt: silco@silco.pl

Fundusze UE

Nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie projektu w Ramach Regionalnego Planu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 1. Rozwój i Innowacje w MŚP.

Tytuł projektu – „Rozwój przedsiębiorstwa Silco Sp. z o.o. poprzez inwestycję w budowę nowej hali montażowo-magazynowej i nowoczesne środki trwałe oraz wprowadzenie na rynek nowych usług”.

W dniu 31 stycznia 2012r. zakończyliśmy realizację projektu oraz przystąpiliśmy do fazy rozliczania wykonanych prac.

Procedura weryfikacji realizacji projektu została zakończona z pomyślnym rezultatem w lutym 2013 co umożliwiło pełną wypłatę środków.